Vyberte stránku

Letošní rok si připomeneme 140. výročí narození Tomáše Bati. Tomáš Baťa se narodil ve Zlíně 3.4.1876 v rodině ševce. Tomuto řemeslu zůstal po celý svůj život věrný. Vybudoval obuvnické impérium, které rozšířil téměř na všechny kontinenty.  Zavedl jedinečný řídící systém, v němž člověk-spolupracovník hrál nejvýznamnější roli. Tento systém, přestože byl maximálně výkonný a motivační, si vždy zachoval svůj lidský rozměr. Myšlenky Tomáše Bati jsou i dnes pro mnoho podnikatelů návodem k úspěšné práci.

Autor fotografie: bata shoe company – post card, CC BY-SA 3.0, Odkaz